Ρόζα Γείτωνα – Μπακάλη

Ρόζα Γείτωνα – Μπακάλη , φαρμακείο , Άρτα , Ελλάδα .

Συνεργάτης – Διακοσμιτής : Δόντζογλου Ιωάννης