Ολυμπία Παπαγεωργίου

Ολυμπία Παπαγεωργίου, Φαρμακείο, Βόλος, Ελλάδα.

Συνεργάτης – Διακοσμητής : Δόντζογλου Ιωάννης