Ρίζου Λίτσα

Ρίζου Λίτσα, φαρμακείο, Αθήνα, Ελλάδα

Συνεργάτης – Αρχιτέκτονας : Ράπτης Κωνσταντίνος