Κυριάκος Πανόπουλος

Κυριάκος Πανόπουλος , φαρμακείο , Αθήνα , Ελλάδα .

Συνεργάτης – Διακοσμιτής : Δόντζογλου Ιωάννης