Γιώργος Τσιανάκας

Γιώργος Τσιανάκας , φαρμακείο , Άρτα , Ελλάδα .
Συνεργάτης – Διακοσμιτής : Δόντζογλου Ιωάννης