Φώτης Μπακάλης

Φώτης Μπακάλης, Φαρμακείο,Άρτα, Ελλαδα .

Συνεργάτης – Διακοσμητής: Δόντζογλου Ιωάννης