Κουζίνα “country”

Κουζίνα mdf λάκα τύπου “country” με νησίδα ,με συνδυασμό δύο χρωμάτων.