Στεφανίδης Ν. Στέφανος

Στεφανίδης Ν. Στέφανος, Φαρμακείο, Αχαρναί,Αθήνα

Συνεργάτης – Αρχιτέκτονας: Ράπτης Κωνσταντίνος