ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Ποικιλία μηχανισμών για εσωτερικό ντουλάπας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.